Autorisasjoner / tilgangsstyring

For at brukeren skal ha tilgang til skjermbilder i SAP Business One må man tilordne brukeren autorisasjoner. Dette gjøres fra menypunktet Administrasjon -> Systemoppsett -> Autorisasjoner -> Generelle Autorisasjoner. Her velger du brukeren fra listen til venstre. Når bruker er valgt kan man velge hvilke menypunkter/skjermbilder brukeren skal ha tilgang til på høyre side.

Tips: Hvis man allerede har en eksisterende bruker som har de autorisasjonene den nye brukeren skal ha kan man kopiere disse ved å:

  • Holde musepeker over brukernavn du vil kopiere autorisasjoner fra i listen til venstre.
  • Hold ned venstre museknapp til det kommer opp et rektangel rundt brukernavnet.
  • Dra rektangel / brukernavn og slipp det over ny bruker.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer