Endre på menypunktene i hovedmeny

Du har mulighet for å fjerne og legge til funksjoner i SAP Business One ut ifra hva du arbeider med og har tilgang til i systemet. For å redigere hovedmeny klikker du først på hovedmeny-vinduet for å gjøre den til aktivt vindu:

Deretter klikker du "formularinnstillinger" som du finner i toppmenyen under Verktøy -> Formularinnstillinger eller i knapperaden med ikon: 

 

Du får da opp dette redigeringsvinduet for hovedmenyen:

Ved å klikke på pilen ved hvert hovedmenypunkt kan får du opp delmenypunktene for å detaljstyre hvilke menypunkter du skal ha i hovedmeny. Klikk "Synlig" på de punktene som skal vises i hovedmeny.

Hvis dere bruker autorisasjoner for å sperre tilgang til noen funksjoner kan du bruke knappen "Overføre autorisasjon" for å automatisk sette bare de menypunktene du har tilgang til synlig.

Se også artikkel om autorisasjoner: Autorisasjoner / tilgangsstyring

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer