OCR Avtale

SAP Business One har automatisk KID nummer generering på utgående faktura og kreditnota. KID nummer legges i feltet "Bet. referansenr." og bygges opp slik:

  • Kundenummer.
  • Dokumentnummer (fakturanummer eller kreditnotanummer).
  • Kontrollsiffer i modulus 10 (1 siffer).

Hvis du skal bestille OCR avtale i banken må du oppgi lengde KID nummer. Lengden er da antall siffer i kundenummer + antall siffer i dokumentnummer + kontrollsiffer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer