Import av Huldt & Lillevik lønnsbilag - Oppsett

Oppsett i Huldt & Lillevik

Huldt & Lillevik modul muliggjør import av lønnsbilag fra Huldt & Lillevik til SAP Business One. Ved eksport velger du under "Oppsett for fil" -> "Regnskapssystem" valget "SAP Business One". Dette sikrer at filen kan leses inn i SAP Business One.

Velg en filkatalog der du ønsker at SAP Business One skal lese filene fra.

I feltet filnavn bør du bruke formatet "UT[klientnummer]TRS.HLT". Det betyr som i eksemplet under at for klientnummer 0002 så skal filnavnet være "UT0002TRS.HLT

Når disse innstillingene er satt opp kan du eksportere lønnsbilaget. Det opprettes da en fil i katalogen du bestemte over. Denne filen skal vi nå lese inn i SAP B1.

Oppsett i SAP Business One

For oppsett i SAP går du til Administrasjon -> Add-on-programmer -> Country Pack -> Innstillinger -> Faneblad "Huldt & Lillevik lønn". Legg inn:

  • Klientnummer - som vist over i eksemplet der klientnummer er 0002
  • Feltlengder - standard feltlengder er lagt inn og du trenger ikke endre disse hvis de ikke er endret i Huldt & Lillevik.

Under valget "Utgående endepunkt" har du mulighet for å legge til en filsti endepunkt ved å klikke på knappen med tre punktum "...". Du får da opp et skjermbilde kalt "Endepunkt konfigurasjon": 

Hvis endepunkt av typen "FILE" ikke er lagt til klikker du knappen "Legg til" på høyre side. Det vil da opprettes en ny linje. Legg inn informasjon som vist over der du bytter ut informasjonen i feltene:

  • Navn - for eksempel "FILER".
  • Type - FILE.
  • Inngående bane: Her legger du inn filmappen du registrerte i Huldt & Lillevik. Husk å legge et "wildcard - stjerne - * " etter filbanen for å vise at alle filer fra denne filbanen skal hentes inn i SAP Business One. Eksempel med filsti fra H&L over: P:\Filebank\*
  • Utgående bane: Denne er ikke aktuell for Huldt & Lillevik modul.

Når alt er ok trykker du "oppdater og OK" for å lukke vinduet "Endepunkt konfigurasjon". I fanen for Huldt & Lillevik skal du nå finne filoppsettet du nettopp lagde under "Utgående endepunkt". Velg dette og klikk "oppdater og OK" for å lukke innstillings-vinduet og restarte modulene. H&L modul er nå aktiv og konfigurert.

SAP Business One skytjeneste

Hvis du bruker SAP Business One i skyen vil filsti være noe anderledes. Se artikkelen "Hvor er min datamaskin" for mer informasjon.

 

 

DocId016

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer