Oppsett dokumentutveksling og EHF

Oppsett av både dokumentutveksling og EHF modul finner du under Administrasjon -> Add-on-programmer -> Country Pack -> Innstillinger.

Først må modulen(e) aktiveres. Kryss av for "Aktiver dokumentutvekslingsmodul" eller "Aktiver EHF modul" eller begge hvis du ønsker å sende dokumenter både via epost og EHF:

Når du har krysset av hvilke moduler du vil aktivere trykker du "Oppdater" og "OK" for å restarte addon og aktivere nye menypunkter. NB: Hvis modulene ikke har vært aktivert før vil det kunne forekomme databaseoppdateringer. Pass på at ingen arbeider med noe i SAP når modulene aktiveres.

Når modulene er aktivert vil fanebladet "Dokumentutveksling" vises i samme skjermbilde:

På denne fanen har du følgene innstillinger:

EHF Aksesspunkt

For enkelt oppsett av EHF klikker du knappen "Opprett gateway" for å sende en forespørsel / bestilling på EHF aksesspunkt "OnePay Gateway". Du vil få beskjed når aksesspunkt er satt opp og klart til bruk.

Epost endepunkt

Standard og anbefalt eposttjeneste er "SBOMAIL". Dette krever at SBOMailer er satt opp på server - for kunder med skybasert SAP Business One er denne tjenesten satt opp av tjenesteleverandør.

Overføringsmetoder for dokumenter

Her har du mulighet - for hver dokumenttype i SAP B1 - å sette hvilke metoder som skal brukes for utsendelse av dokumenter til forretningspartner.

  • Kryss av i kolonnen EHF hvis dokumentet skal sendes som EHF fil til de forretningspartnere som støtter det.
  • Velg "Epostadresse til kontaktperson" i kolonnen "Epost" hvis du ønsker at dokumenter av denne typen skal sendes til epostadressen til kontaktpersonen som er valgt på dokumentet.
  • Velg "Epostadresse til forretningspartner" i kolonnen "Epost" hvis du ønsker at dokumenter av denne typen skal sendes til epostadressen lagret på FP-stamdata under "Generelt" fanen til den forretningspartneren dokumentet er tilknyttet.
  • Velg "Ikke send epost" i kolonnen "Epost" hvis du ikke ønsker at dokumenter av denne typen skal sendes via epost.
  • Kryss av i kolonnen "Post" hvis dokumentet skal sendes via brevpost. Dokumenter av denne typen vil da sendes til printer hvis ingen andre "mer elektroniske" sendemetoder finnes.
  • Kryss av i kolonnen "Vedlegg" hvis du ønsker at tilleggsdokumenter under fanen "Vedlegg" på dokumentet skal sendes som vedlegg til EHF fil eller i epost. Dette gjelder da alle vedlegg tilknyttet dokumentet.

Overføringsmetode som velges vil alltid være den "mest elektroniske", og da i denne prioriterte rekkefølgen:

  1. EHF
  2. Epost
  3. Post / print

Selv om det er krysset av for EHF eller epost er sendemetode også avhengig av at forretningspartner støtter kommunikasjonskanalen. Støtte for EHF sjekkes gjennom ELMA registeret. Støtte for epost er en sjekk på om epostadresse er registrert under hhv. FP-stamdata eller kontaktpersonregisteret SAP Business One.

 

DocId003

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer