Huldt & Lillevik lønnsbilag import

Når oppsett er i orden er du klar for å importere lønnsbilag fra Huldt & Lillevik. Dette gjøres fra Finansregnskap -> Ankomstregistrerte bilag. Nederst i skjermbildet finner du en knapp "Importer" med et tallmerke for hvor mange importfiler som ligger klare i importkatalog du spesifiserte i oppsettet.

Klikk "Importer" knappen og lønnsbilaget blir importert som et ankomstregistrert bilag. Hvis det ikke er samsvar mellom f.eks. kontoplan i Huldt & Lillevik og SAP B1 vil du få beskjed om dette - og du må da enten opprette konti i SAP B1 eller endre oppsett i Huldt & Lillevik. Når bilaget er importert følger du standard rutine for ankomstregistrerte bilag.

 

 

DocId017

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer