Sending av dokumenter

Når oppsett av dokumentutsendelse og/eller EHF modulen er gjort vil det dukke opp noen ekstra menypunkter i SAP B1 hovedmeny.

Utgående dokumenter (masseutsendelse)

Dette finner du under Salg -> Utgående dokumenter. Bruk dette skjermbildet for masseutsendelse av dokumenter av de typene du har valgt i oppsettet. I fanen "Utboks" ser du alle usendte dokumenter. I kolonnen "Metode" ser du hvilken metode løsningen mener er den beste for sending av dokumentet. Kolonnen mottaker viser "mottaker-adresse". Denne vil være orgno. for EHF, epostadresse for epost og standard fakturaadresse for print/post.

Mest elektroniske metode
Som nevnt under oppsett så prøver løsningen å finne den "mest elektroniske" metoden for utsendelse. Det betyr at metode blir valgt ut ifra hvilken metode mottaker kan motta dokumenter på i prioritert rekkefølge:

  1. EHF
  2. Epost
  3. Post / print


I kolonnen "Velg" velger du hvilke dokumenter du vil sende. Du trykker så "Send dokumenter" for å sende disse. Du vil da finne de igjen i fanebladet "Sendte dokumenter".

Epostknapp (enkeltutsendelse)

Du har også mulighet for å sende et og et dokument ved å gå inn på dokumentet og klikke epostknappen:

Du vil da få et valg om å direktesende dokumentet til mottaker med mest elektroniske metode:

Velger du "Direkte" her vil dokumentet sendes mottaker med spesifisert metode. Velger du "Manuelt" vil standard SAP Business One senderutine bli brukt.

 

 

 

 

DocId002

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer