Generelt oppsett Country Pack

Når addon Country Pack er installert vil det dukke opp et menypunkt for oppsett av addon under Administrasjon -> Add-on-programmer -> Country Pack -> Innstillinger. Dette menypunktet åpner følgende vindu:

På fanen generelt - som er eneste fane som vises før du aktiverer moduler - ligger alle standardinnstillingene til Country Pack. Herifra kan du aktivere moduler ved å krysse av for de du ønsker å bruke helt til venstre.

 

Addon Lagringsområde

Et annet viktig punkt er "Addon lagringsområde". Mange av modulene i Country Pack utveksler filer. Det opprettes derfor som standard en egen katalog under vedleggsmappen til SAP Business One. Hvis du vil overstyre området kan du også gjøre det her ved å legge inn en annen filsti helt nederst i skjermbildet.
NB: Hvis du har flere firma må disse ha egne områder. Du kan ikke ha et felles område for flere firma.

 

Database bruker for rapporter

Du har også mulighet for å legge inn en "Database bruker for rapporter". Dette er en ekstra pålogging til databasen som gjør det mulig å generere PDF forhåndsvisning av dokumenter og rapporter. Dette er det spesielt behov for hvis du bruker EHF modulen da det vil genereres PDF kopi av dokumentet som legges ved EHF filen. Noen mottakere ønsker en slik kopi.
Legg inn et database brukernavn og passord her og klikk "Test". Hvis pålogging er ok kan du "Lagre påloggingsinfo".
NB: Databasepåloggingen anbefales å være type "bare-les / readonly".

 

DocId004

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer