Inngående dokumenter - EHF

Når oppsett av dokumentutsendelse og/eller EHF modulen er gjort vil det dukke opp noen ekstra menypunkter i SAP B1 hovedmeny.

Inngående dokumenter

Dette finner du under Innkjøp -> Innkommende dokumenter. Menypunktet vil bare finnes hvis EHF modul er aktivert. Når du åpner skjermbildet vil alle innkommende EHF dokumenter vises i en liste. De vil ligge i denne listen helt til de er registrert i SAP B1.

Foran hvert dokumentnummer i listen er det en gul pil. Trykker du på denne vises en "PDF - kopi" av dokumentet for verifikasjon. Noen leverandører sender dette med EHF filen som standard, mens noen ikke legger ved noen form for visuell kopi i det hele tatt. Det er ikke påkrevet i EHF sammenheng. I siste kolonnen "Vedlegg" vises antall vedlegg som følger med EHF filen. Klikk på gul pil her vil åpne alle vedlegg. 

Løsningen prøver å finne forretningspartner i SAP Business One, og denne vil vise i kolonne "FP Kode" og "FP Navn" hvis denne finnes. Hvis disse kolonnene er blanke er dette på grunn av manglende organisasjonsnummer registrert på forretningspartner eller rett og slett manglende forretningspartner. Du legger da inn forretningspartner manuelt ved å søke i systemet fra disse feltene.

Når forretningspartner er fyllt ut på dokumentlinjen kan du opprettet dokumentet i SAP B1 ved å merke linjen og trykke "Opprett dokument". Det vil da opprettes et parkert bilag i SAP B1 med innhold fra EHF filen. Dette parkerte bilaget vil åpnes og vises slik at det kan verifiseres med PDF kopi og opprettes. For å opprette det parkerte bilaget klikker du "Opprett".

Hvis du velger å vente med å opprette det parkerte bilaget vil du finne det igjen ved å gå til Innkjøp -> Innkjøpsrapporter -> Rapport: Parkerte bilag.

 

DocId: 001

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer