Betaling til USA

Ved betaling til noen land/banker utenfor EU brukes ikke IBAN nummer. Et eksempel er USA der mange banker krever bruk av et "wire-nummer" eller "routing-nummer".

For at betalinger til slike bankkonti skal fungere må følgende settes opp i SAP Business One:

Bank

Hvis den ikke finnes fra før legges det inn en ny bank under [Administrasjon -> Definisjon -> Banktransaksjoner -> Banker]. Denne legges inn med følgende detaljer:

  • Landkode. Det er viktig at denne tilsvarer landet mottakerbanken finnes i. I vårt eksempel USA.
  • Bankkode. Her legges "wire"/"routing" nummer inn - bare siffer. Eventuelle prefiks håndteres automatisk. Eksempel på slikt nummer: 125000024 (Bank of America - Washington)
  • Banknavn. Obligatorisk navn på leverandørens bank.

 

Forretningspartner bankkonto

Denne settes opp på vanlig måte under [Forretningspartnere -> FP-stamdata -> Faneark Betalingsvilkår -> Forretningspartnerbank]. Legges inn med følgende detaljer:

  • Bankkode. Her brukes bankkoden som ble lagt inn i "Bank" ovenfor.
  • Kontonummer. Leverandørens kontonummer.
  • BIC/SWIFT-kode. De aller fleste banker har en slik kode. Finnes som regel på bankens hjemmeside.

For at denne kontoen skal bli brukt i betalinger bør den settes som standard ved å klikke knappen "Sett som standard".

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer