Forhåndsfaktura og forskuddsfaktura

Noen ganger ønsker man å forhåndsfakturere kunden for varer og tjenester før disse er levert. Dette håndteres i SAP Business One via 3 alternativer:

 1. Salg -> Forespørsel om utgående forskuddsbetaling
 2. Salg -> Faktura for utgående forskuddsbetaling
 3. Salg -> Utgående forhåndsfaktura

Alle disse alternativene gjelder fakturering på forhånd, men de er litt forskjellige i virkemåte. Her følger en liten forklaring på hvert dokument.


Forespørsel om utgående forskuddsbetaling

Dette dokumentet gir følgende muligheter:

 • Kan opprettes med grunnlag i Tilbud, Salgsordre eller Levering
 • Ingen lager eller regnskapstransaksjoner for selve dokumentet.
 • Basisdokumentet (f.eks. salgsordre) du kopierer fra holdes åpent og brukes til å levere varene.
 • Lagertransaksjon blir ført ved levering.
 • Ved opprettelse av utgående faktura vil forskuddsbetaling trekkes fra totalbeløpet hvis forskuddsfaktura er betalt. Salget blir ført i resultatet (f.eks. konto 3000).


Faktura for utgående forskuddsbetaling

Dette dokumentet gir følgende muligheter:

 • Kan opprettes med grunnlag i Tilbud, Salgsordre eller Levering
 • Ingen lagertransaksjoner for selve dokumentet. Salget blir avsatt i balansen (f.eks. konto 1570).
 • Basisdokumentet (f.eks. salgsordre) du kopierer fra holdes åpent og brukes til å levere varene.
 • Lagertransaksjon blir ført ved levering.
 • Ved opprettelse av utgående faktura vil forskuddsbetaling trekkes fra totalbeløpet hvis forskuddsfaktura er betalt. Salget blir flyttet fra balansen (1570) til resultatet (3000).


Utgående forhåndsfaktura

Dette dokumentet gir følgende muligheter:

 • Kan opprettes med grunnlag i Tilbud eller Salgsordre
 • Ingen lagertransaksjoner for selve dokumentet. Salget blir ført i resultatet (f.eks. konto 3000).
 • Basisdokumentet (f.eks. salgsordre) du kopierer fra lukkes og forhåndsfaktura brukes til å levere varene.
 • Lagertransaksjon blir ført ved levering. Fullevering lukker forhåndsfaktura.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer