SAP Business One oppgradering

Det er viktig å holde programvaren oppdatert både på grunn av forbedringer, feilrettinger og sikkerhet. Vårt opplegg for oppgradering og oppdatering av programvare er avhengig av hvilken drifts-løsning du benytter.

Skyløsning

Er du bruker av vår skyløsning trenger du ikke tenke på oppgraderinger. Vi foretar oppgradering ca. 3-4 ganger i året av selve SAP Business One programvaren. Oppgradering av addons skjer enda hyppigere. Siden skyløsningen er et kontrollert miljø kan vi foreta oppgraderinger uten lengre nedetid en noen timer. Dette skjer i på forhånd varslede vedlikeholdsvindu.

On-Premise (lokal installasjon)

Har du kjøpt programvaren og drifter denne lokalt eller hos en ASP - leverandør bestemmer du selv når du ønsker å foreta oppgradering. Vi sender deg informasjon om hver nye SAP Business One patch, og anbefaler at du oppgraderer 2 ganger i året. Du kan enten gjøre dette selv eller bestille oppgradering av oss. Omfanget av oppgraderingen avhenger av:

  1. Antall arbeidsstasjoner
  2. Antall addons
  3. Integrasjoner og andre tilpasninger

Vi gjennomfører testing av oppgraderingen med deres komponenter før selve oppgradering lokalt hos dere. Testingen krever ingen nedetid mens selve oppgraderingen krever at løsningen slås av under arbeidet.

Patch og versjoner

Hver 12-18 måned slipper SAP en ny versjon - eksempelvis 9.0, 9.1 og 9.2. Versjonsoppgraderinger gir nye funksjoner og større endringer i virkemåte. De krever derfor mer testing enn en vanlig "patch" oppgradering. "Patcher" slippes med noen måneders mellomrom og inkluderer som regel feilrettinger og mindre funksjonsendringer. Disse kan oppgraderes uten omfattende testing.

Hvilken versjon har jeg?

For å finne hvilken versjon av SAP Business One du har klikker du [Hjelp -> Om SAP Business One] i menyen. Oversikt over addons finner du under [Administrasjon -> Add-on-programmer -> Add-on styring]

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer