Felter, referanser og vedlegg i EHF

Siden EHF formatet er maskinlesbart er det ofte vanskelig å vite hvordan en SAP Business One faktura oppfattes i et annet mottakersystem. Her er en liste over de viktigste feltene for samhandling mellom forskjellige systemer.

Deres referanse

"Deres referanse" er obligatorisk kjøperreferanse. Skal inneholde referanse til bestiller, for eksempel bestillers navn, ansattnummer eller annen kode som identifiserer bestiller, eller en identifikator for avdeling/gruppe.
Dette feltet er det samme som feltet "Kontakt-ID" for valgt kontaktperson i fakturadokumentet i SAP Business One.

Vår referanse

"Vår referanse" er referansen for utsteder av EHF Fakturaen. Bør oppgis og være navn/referanse/identifikator til person hos leverandør som kan besvare evt. spørsmål om fakturaen.
Dette feltet er det samme som feltet "Navn på Selger" for valgt selger i fakturadokumentet i SAP Business One.

Innkjøpsordrenummer / bestillingsnummer

For at behandling av elektronisk faktura skal bli mest mulig effektiv for kjøper, bør ordre-/bestillingsnummer tildelt av kjøper inkluderes i fakturaen. Dette vil gjøre det mulig for kjøper å gjøre automatisk match mot bestilling etablert i eget system.
Dette feltet er det samme som feltet "Referanse" på fakturadokumentet i SAP Business One.

Vedlegg

Det finnes to typer vedlegg i EHF sammenheng:

  1. PDF fakturakopi - en visuell versjon av den maskinlesbare EHF faktura.
  2. Andre typer vedlegg - timelister, kontrakter el.l.

En PDF fakturakopi blir automatisk lagt ved EHF filen hvis standard utskriftsmal i SAP Business One er av typen "Crystal Reports". Du kan sjekke dette ved å klikke Verktøy -> Layout Designer og se om uthevet oppsett er av typen "Oppsett - CR".

Andre typer vedlegg som ligger under vedleggsfanen på fakturadokumentet kan legges ved EHF filen ved å slå dette på under innstillinger for dokumentutvekslingsmodul.

Merk: For at PDF vedlegg skal kunne genereres og legges til EHF filen må rapport - databasebruker og passord legges til under generelle innstillinger [Administrasjon -> Add-on programmer -> Country Pack -> Generelt].

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer