BXSoftware integrasjon

Hvis du bruker lagerløsningen fra BXSoftware integrert med SAP Business One vil du trenge disse lenkene:

Dokumentasjon og hjelp:
https://bxsoftware.atlassian.net/wiki/spaces/SUP/overview

Installasjon av programvare på håndterminal:
https://bxsoftware.atlassian.net/wiki/spaces/SUP/pages/21313562/Oppdatere+Installere+BxMobile+manuelt

BXAdmin (administrasjonsverktøy for løsningen - pålogging levert av Adiles / BXSoftware)
https://app.bxsoftware.no/bxadmin

BXWebManager (Etikettutskrift og varetelling - pålogging settes opp i BXAdmin)
https://app.bxsoftware.no/bxwm/

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer