Sammenslåing av flere betalinger (bunt)

Faktura

Det er ofte hensiktsmessig å betale flere dokumenter i samme betalingstransaksjon (som en utbetaling i nettbanken) på grunn av gebyrer eller lignende. Dette er spesielt viktig ved betaling til utlandet. Dette gjøres automatisk når følgende kriterier er oppfylt:

  • Faktura er utstedt av samme leverandør.
  • Betalingsmåte er den samme.
  • Betalingsdato er lik. Betalingsdato vil være forfallsdato eller "i dag" hvis faktura er forfalt.
  • Flagg for "Enkeltbetaling" er slått av (ikke krysset av) på leverandørens FP-stamdata under fanen "Betalingskjøring".

 

Kreditnota

For å avregne en kreditnota mot en faktura når du skal betale faktura må kreditnota sendes samtidig til bank. Det er disse reglene som gjelder:

  • Kreditnota dokument- og/eller forfallsdato spiller ingen rolle. Kreditnota blir uansett avregnet mot:
  • En eller flere faktura som har høyere totalsum enn kreditnota.
  • Flagg for "Enkeltbetaling" er slått av (ikke krysset av) på leverandørens FP-stamdata under fanen "Betalingskjøring".
  • Betalingsmåte er den samme.

Enkeltbetaling.JPG

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer