Oppsett av SAP Business One på Android telefon eller nettbrett

Hent applikasjon for Android mobiltelefon eller nettbrett her:   Get it on Google Play 

 

For Adiles Cloud brukere

For å sette opp mobilapplikasjonen:

 1. Start applikasjonen 
 2. Under “Settings” bruk følgende innstillinger:
  • Server: app.adiles.no
  • Port: 443
  • SSL: Ja / På
  • Company DB: Deres firmadatabasenavn.
  • User Code: Ditt SAP Business One brukernavn.
  • Phone Num: Ditt telefonnummer (f.eks. +47 99 99 99 99) - skal legges inn i SAP Business One.
  • Device ID: Skriv ned denne - skal legges inn i SAP Business One.
  • Demo System: Av / Nei
 3. Lagre innstillinger ved å trykke "tilbake" - knappen.

For at applikasjonen skal kunne kobles til SAP Business One må også noe informasjon legges til på brukeren i SAP Business One:

 1. Logg på SAP Business One.
 2. Gå til Administrasjon -> Definisjon -> Generelt -> Brukere
 3. Søk etter din brukerkode (SAP Business One brukernavn).
 4. Kryss av for "Mobil bruker".
 5. Legg til telefonnummer slik det ble skrevet inn i mobilapplikasjonen i feltet "Mobiltelefon".
 6. Legg til "Device ID" fra mobilapplikasjon i feltet "ID for mobil enhet".

 

For brukere med lokal (onpremise) installasjon av SAP Business One

Her gjelder samme stegene som i Adiles Cloud installasjon bortsett fra at:

Mobilapplikasjon:

 • Server: Denne får du av oss etter installasjon av mobilpakke.
 • Port: Denne får du av oss etter installasjon av mobilpakke.

SAP Business One - for superbrukere:

 • Bruker må ha lisenstilordning til lisenstype B1i.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer