Formularinnstillinger - vis flere felter i skjermbildet

I de fleste skjermbilder i SAP Business One som inneholder en tabell har man som regel mulighet til å endre tabelloppsettet. Det vil si legge til eller fjerne uønskede kolonner.

For å endre disse innstillingene må det aktuelle skjermbildet være aktivt - samt at man trykker på knappen "Formularinnstillinger" i knapperaden. Knappen ser slik ut:

For å legge til eller fjerne uønskede kolonner bruker du fanearket "Tabellformat". Her kan du for hver tilgjengelige kolonne velge om den skal være synlig samt om den skal være aktiv - dvs. redigerbar.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer