Nytt år - opprette nye regnskapsperioder

En av rutinene ved årsskifte i SAP Business One er å opprette nye regnskapsperioder for det nye året. Dette gjøres ved å:

  1. Åpne menypunktet Administrasjon -> Systemoppsett -> Regnskapsperioder.
  2. Klikk på knappen "Ny periode".
  3. Periodekode og periodenavn settes til årstallet f.eks. 2017.
  4. Delperioder settes til "Måneder".
  5. Antall perioder settes til 12.
  6. Periodeindikator - her vil eneste valg som regel være "Standard". Hvis dette ikke er tilfelle ta kontakt med oss eller regnskapsansvarlig før du oppretter nye regnskapsperioder.
  7. Resten av feltene kan stå med standardverdier.
  8. Trykke "Opprett" - det opprettes nå 12 nye perioder - en for hver måned i det nye året.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer