MVA Oppgjør i SAP Business One (Country Pack)

Å rapportere merverdiavgift (MVA) til Altinn samt å betale utestående MVA er enkelt i SAP Business One med Country Pack.

Altinn oppsett

Før du kan bruke SAP Business One med Altinn må du:

 

SAP Business One

Du finner en oversikt over omsetnings terminene under [Finansregnskap -> Finansrapporter -> Regnskap -> Avgift -> MVA Oppgjør]

Skjermbildet viser de forskjellige MVA terminene samt status og eventuelt uoppgjort beløp.

For å vise detaljer om perioden / terminen markerer du linjen og trykker knappen "Vis". Du får da opp et bilde som viser omsetning (beregningsgrunnlag) og avgift / MVA for de forskjellige rapporterings-postene som skal rapporteres i Altinn. 

Sjekk at postene er riktig. Disse kan sjekkes opp mot rapporten [Finansregnskap -> Finansrapporter -> Regnskap -> Avgift -> Avgiftsrapport]. Hvis alt er ok kan du sende denne til Altinn ved å klikke knappen "Send til Altinn".

Første gang du sender inn en MVA oppgave til Altinn må du legge inn brukernavn og passord både for Altinn systemet og din egen bruker. Velg autentiseringstype "SMSPin" og klikk "Send ny" for å få tilsendt en SMS med pinkode fra Altinn. Legg pinkoden inn i feltet "Pinkode" og trykk "Lagre". MVA oppgaven blir nå oversendt Altinn.

Du eller annen person med signeringsrett må nå signere oppgaven i Altinn.

Når oppgaven er signert kan du fra oppgavebildet klikke "Hent faktura" for å automatisk opprette en faktura eller kreditnota med utestående MVA beløp.

 

 

DocId007

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer