Administrasjon av banker og bankkontoer

SAP Business One har en omfattende og fleksibel bankmodul. Her kommer en veiledning for hvordan du kan sette opp dine bankkontoer.


Banker

Bankregisteret finner du under [Administrasjon -> Definisjon -> Banktransaksjoner -> Banker]. Her kan du være veldig detaljert og legge inn alle banker du og dine kunder / leverandører bruker - eller du kan gjøre det enkelt og legge inn en bank for hvert land du og dine kunder / leverandører har bankkonto i. Hvis du går for det siste kan du legge til (for en svensk bank):

 • Landkode "Sverige".
 • Bankkode "DI".
 • Banknavn "Diverse Sverige".

For en dansk bank:

 • Landkode "Danmark".
 • Bankkode "DI".
 • Banknavn "Diverse Danmark".Bankkontoer (egne)

Listen over egne bankkontoer finner du under [Administrasjon -> Definisjon -> Banktransaksjoner -> Kontoer hos hovedbankforbindelse]. Her legger du inn informasjon om de forskjellige bankkontoene du har i banken. De viktigste feltene er: 

 • Bankkode - velg riktig bank som lagt til i "Banker" over. Det er viktig at du velger en bankkode fra landet bankkontoen befinner seg i.
 • Kontonummer - legg til riktig kontonummer.
 • BIC/SWIFT - du bør alltid legge til dette for dine egne kontoer. Denne informasjonen får du av banken din.
 • Artskonto - som hovedregel bør alle egne bankkontoer ha en egen artskonto som er satt opp med saldo i riktig valuta. Les mer om dette i "Artskonto" under.
 • IBAN - du bør alltid legge til dette for dine egne kontoer. Denne informasjonen får du av banken din.

Tips: https://www.ibancalculator.com/ - sjekker og finner IBAN / SWIFT / BIC på oppgitt kontonummer.

Artskonto pr. bankkonto

Du bør alltid ha en egen artskonto pr. egen bankkonto. Innbetalinger og utbetalinger til / fra bankkonto vil føres mot denne artskontoen. Viktige innstillinger for disse artskontoene er:

 • Valuta - velg samme valuta som bankkonto. Er dette en vanlig konto i NOK velger du NOK eller "Alle valutaer". Er dette en valutakonto i euro velger du EUR her. Bruk bare "Alle valutaer" på bankkonto i NOK / lokal valuta.
 • Pengekonto - kryss av for denne.Bankkontoer (forretningspartnere)

Bankkontoer for forretningspartner (kunder / leverandører) finner du under [Forretningspartnere -> FP-stamdata -> Faneark "Betalingsvilkår"]. På høyre siden av feltet "Bankland" er det en knapp som fører til listen over forretningspartner bankkontoer. Her kan du legge til kundens / leverandørens bankkontoer på samme måte som du gjorde med egne bankkonti over. De viktigste feltene er: 

 • Bankkode - velg riktig bank som lagt til i "Banker" over. Det er viktig at du velger en bankkode fra landet kundens bankkonto befinner seg i.
 • Kontonummer - legg til riktig kontonummer. Hvis kunden bare har IBAN kan du legge inn en strek "-" her.
 • BIC/SWIFT - du bør alltid legge til dette. Denne informasjonen får du av forretningspartneren din.
 • IBAN - du bør alltid legge til dette. Denne informasjonen får du av forretningspartneren din.

Tips: https://www.ibancalculator.com/ - sjekker og finner IBAN / SWIFT / BIC på oppgitt kontonummer.

 

Betalingsmåter

Hvis du har flere bankkonto du ønsker å betale fra må du opprette betalingsmåter. Disse finner du under [Administrasjon -> Definisjon -> Banktransaksjoner -> Betalingsmåter]. Betalingsmåter knyttes til hver FP og derav hvert forretningsdokument. Lager du en betalingsmåte for hver bankkonto du har kan du derfor knytte riktig forretningsdokument mot riktig bankkonto.

De viktigste feltene for betalingsmåter er:

 • Betalingsmåtekode - en unik kode som identifiserer betalingsmåten.
 • Beskrivelse - Ta gjerne med kontonummer eller navn på konto - f.eks. "EUR konto Nordea".
 • Betalingsmåte - Inngående for kunder / salg og utgående for leverandører / innkjøp.
 • Betalingsmidler - Som regel alltid "Overføring" i Norge.
 • Hovedbankforbindelse - Her knytter du betalingsmåte mot egen bankkonto. Velg riktig bankkonto.
 • Bankfilgenerering - Disse spiller ingen rolle hvis du bruker Country Pack bankmodul. Du må derimot velge et valg under "Filformat" - bare velg et vilkårlig format.

Når du har opprette betalingsmåter er det også viktig å sette en standard betalingsmåte på forretningspartnere. Dette gjøres under [Forretningspartnere -> FP - Stamdata -> Betalingskjøring -> Betalingsmåter]. Valget du setter som standard her vil også følge med over på forretningsdokumentene du oppretter knyttet til denne FP. Det er derimot ingen tilbakevirkende kraft for valget du gjør her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer