Utgående elektroniske betalinger

Utgpende betalinger administreres av ‘Elektronisk utgående betalinger’ meny under ‘Bank’ - > ‘Inngående betalinger’.

Når du klikker på denne menyen vil en skjerm med 3 ruter vises. Rutene er som følger:

Åpne dokumenter.

Denne ruten vil vise alle de åpne, betalbare dokumentene i SAP Business One. Velg den du ønsker å betale og klikk på "Send til bank" for å be om betaling av dokumentene. Dokumentene vil da bli flyttet til den neste ruten ‘Under behandling’.

 

Under behandling.

Denne ruten viser alle de aktive forespurte betalingene gjort av SAP Business One. Den siste kolonnen "Status" vil vise hvor langt i prosessen forespørselen har kommet. Statusen kan være en av de følgende:   

"Sent til banken". 
Dette betyr at forespørselen er sent, men ikke bearbeidet av banken enda.

"Mottatt av banken". 
Dette betyr at forespørselen er sent og bearbeidet teknisk av banken. Det er ingen feil i forespørselen, men den har ikke blitt bearbeidet økonomisk enda.

  • "Avventer overføring"
    Dette betyr at forespørselen har blitt prosessert teknisk og økonomisk. Forespørselen avventer overføringen til tidsfristen.

Når fristen kommer blir de betalingene som venter overføring til den datoen som blir behandlet av banken og da flyttet til neste rute i SAP Business One ("Behandlet" fanen).

 

Behandlet

Denne ruten viser alle prosesserte betalinger. Fra denne ruten kan du velge prosesserte betalinger og klikke på ‘Oppdrett betaling’ knappen for å oppdrette et utgående betalingsdokument i SAP Business One.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer