Inngående elektroniske betalinger

Inngående betalinger administreres av ‘Elektronisk inngående betalinger’ meny under ‘Bank’ - > ‘Inngående betalinger’.

Når du åpner denne skjermen, vil inngående betalings transaksjoner bli hentet fra banken din og vil bli matchet til ditt åpne utgående faktura i SAP business One. Hver bank transaksjon kan inkludere mer enn en dokument referanse. Skjermen viser hver deltransaksjon som er blitt mottatt fra banken, dette betyr at det muligens blir flere linjer i SAP Business One skjermen i forhold til din kontoutskrift.    

Skjermen består av to tabeller:

  1. Bank transaksjoner
  2. Åpne dokumenter

For å matche en transaksjon til en SAP Business One dokument (faktura, kreditnota, etc.), må business partneren spesifiseres i den øvre tabellen. Ofte fyller business partneren inn på forhånd fordi OnePay løsningen klarte å matche transaksjonene ved betalings referanse eller ved andre midler, men noen ganger må du spesifisere business partneren din.    

Når du velger en transaksjon i den øvre tabellen, oppdaterer den nedre tabellen seg med åpne dokumenter for den valgte business partneren i transaksjonen. Fra dokumentet, velg det dokumentet som korresponderer med betaling/ bank transaksjon. Den øvre tabellen vil oppdatere med ‘avstemt beløp’ som er satt til dokument summen og ‘på konto beløpet’ med resterende beløp. Du kan velge flere enn ett dokument for hver bank (del-)transaksjon.  

Når du har matchet betalingstransaksjonene til dokumentene kan du klikke på ‘bestill’ knappen for å lage inngående betaling transaksjons dokumenter i SAP Business One. Kun de valgte (‘Velg,’ kolonne) transaksjonene vil bli bestilt.

PS: "Bank referanse" kolonnen spesifiserer bank referansen til bank transaksjonen. All del-transaksjoner fra samme bank referanse må bli matchet til dokumente før du kan bestille transaksjonen.   

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer