Oppsett av factoring

For å aktivere factoring modulen åpner du Country Pack innstillinger [Administrasjon -> Add-on-pogrammer -> Country Pack -> Innstillinger] og krysser av for "Aktiver innkrevningsmodul". Klikk "oppdater" og "OK" for å aktivere modulen.

Når modulen er aktivert dukker det opp en ekstra fane i samme skjermbilde som heter "Innkreving av fordringer":

Beskrivelse av feltene

 • Partner
  Velg hvilken factoring partner du bruker. Foreløpig er Nordea Finans, SG Finans og Sparebank 1 støttet i løsningen.
 • Administrasjonstype
  Velg hvilken avtaletype du har med leverandøren din. "Factoring" for factoring og "Debt collection" for inkasso / purretjeneste.
 • Avtalenummer
  Noen leverandører krever at det refereres til et avtalenummer i filutvekslingen. Skriv dette inn her.
 • Avtaletype
  Definer om det er snakk om kun innenlands factoring eller om avtalen også inkluderer utenlandske kunder.
 • Forretningspartner
  Definer en forretningspartner for factoring leverandøren din og velg denne her.
 • Kontaktperson
  Ved bruk av SG Finans og Nordea Finans sendes filer pr. epost. Filene sendes til epostadressen knyttet til kontaktperson for forretningspartner definert over.
 • Utgående endepunkt
  Ved bruk av SG Finans og Nordea Finans velges SBOMAILER her for utsending via epost. For Sparebank 1 se mer informasjon under.
 • Overstyr fra adresse
  Her har du mulighet for å overstyre hvilken adresse epost sendes fra. Skriv inn epostadresse.
 • Betalingsmåter
  Velg hvilke betalingsmåter som skal inngå i factoring-kjøringen. Kryss av "Inkluder" hvis betalingsmetoden er en "factoring-Betalingsmåte". Kryss av for "Betal" hvis du ønsker at faktura sendt til factoring selskapet skal merkes som betalt i SAP. Mer om dette under.

 

Bankkonto og betalingsmåter

For at faktura som sendes kunden skal ha riktig betalingsinformasjon må man opprette en factoring selskapets kontoinformasjon og betalingsmetode i SAP Business One. Som regel har factoring selskapet en konto for KID innbetalinger i tillegg til en for hver valuta du ønsker å ta betalt i. For hver av disse bankkontoene gjøres følgende:

Opprette bankkonto

Disse opprettes under [Administrasjon -> Definisjon -> Banktransaksjoner -> Kontoer hos hovedbankforbindelse]. Se guide for administrasjon av bankkonto her: https://support.adiles.no/hc/no/articles/208249725-Administrasjon-av-banker-og-bankkontoer

Opprette betalingsmåter

Disse opprettes under [Administrasjon -> Definisjon -> Banktransaksjoner -> Betalingsmåter]. Man bør opprette en for hver bankkonto du opprettet over. Viktige felter:

 • Betalingsmåtekode - eksempel: FACTORING-KID, FACTORING-NOK etc.
 • Beskrivelse - eksempel: "Factoring Sparabank 1 - NOK"
 • Betalingsmåte: Inngående
 • Hovedbankforbindelse: Velg bankkonto definert over.
 • Filformat: Obligatorisk, men samme hva man velger her. Velg vilkårlig.
 • Valg av valuta: Begrens utvalget av valuta til factoringkontoens valuta.

 

Sparebank 1 - Utgående endepunkt

Sparebank 1 har et eget program for innsending av factoring filer som krever at filene legges i en bestemt filstruktur. Man er her nødt til å opprette et eget filområde som spesifisert av leverandør. For at filene skal havne i denne strukturen må vi peke SAP Business One mot denne ved å opprette et "Utgående endepunkt". Klikk den gule knappen med 3 prikker for å åpne definisjon av endepunkter. 

Her kan du legge til et filområde ved å klikke "Legg til" og skrive inn følgende:

 • Navn: FIL
 • Type: FILE
 • Inngående bane: Ikke viktig for factoring
 • Utgående bane: Sti til filområde du har opprettet for factoring.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer