Systeminformasjon

Systeminformasjonsfiler (NFO) inneholder informasjon om maskinvare- og programvaremiljøet på datamaskinen. Denne filen blir ofte forespurt av støttepersonell som en måte å diagnostisere og feilsøke problemer med et program.

For å skaffe en systeminformasjon fil (NFO):

  • På tastaturet, hold nede WINDOWS-tasten og trykk deretter R.
  • Skriv inn MSINFO32 i vinduet Kjør, og klikk deretter OK.
  • I vinduet Systeminformasjon klikker du på Fil-menyen og deretter Lagre.
  • Angi ønsket mappe for å lagre til, skriv inn et filnavn, og klikk deretter Lagre.
  • Send NFO-filen til teknisk support ved å bruke denne linken:
    https://www.dropbox.com/request/xOdK8RIUeCoItjUaH7hM

Merk: En alternativ metode for å bruke WINDOWS-R-tasten og Kjør-vinduet er å skrive MSINFO32 i søkefeltet i Start-menyen (Windows 7), på Start-skjermbildet (Windows 8) eller i søkefeltet Cortana på oppgavelinjen (Windows 10).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer