Ekstra felter og tabeller (teknisk)

Her følger en oversikt over ekstra felter og tabeller som CountryPack oppretter i din SAP Business One database:

Tabeller

Modul Tabell Beskrivelse
Hoved ANS_ENDPOINT Oversikt over tilknytningspunkter
Hoved ANS_SETTINGS Innstillinger
Dokumentutveksling ANS_DOCIN Inngående dokumentlogg
Dokumentutveksling ANS_DOCOUT Utgående dokumentlogg
EHF ANS_CRD100 Forretningspartner EHF konfigurasjon
EHF ANS_UNECE_REC20 Kodeliste for enhetstyper i UN/ECE Rec. 20
Bank ANS_BTR Banktransaksjoner inngående / utgående
Bank ANS_BTR1 Koblingstabell mellom ANS_BTR og føringer i B1
MVA ANS_VATSET MVA oppgjør
Tidsbanken ANS_TBTIME Rådata fra Tidsbanken eksporttabell
     

 

Felter

Modul Tabell Felt Beskrivelse
Dokumentutveksling OCRD ANS_DOCEXM Overstyring av dokumentutvekslingsmetode 
EHF OCRD ANS_EXEHF Kan motta EHF
EHF RDR1 ANS_POLINREF Innkjøpsordre referanse på linjenivå
EHF OVTG ANS_EDIFACT UN/EDIFACT kode for matching av mva-gruppe
MVA OBOX ANS_VAT_RPTITM Rapportpost i MVA oppgave
       

 

Spørringer

I tillegg til tabeller og felter opprettes det en spørrekategori kalt "CountryPack". Denne vil inneholde spørringer som brukes internt i addon samt spørringer som kan brukes som hjelp for kunde.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer