Epostutsendelse og spam

For å sende epost fra SAP Business One må følgende innstillinger opprettes.

Standard emne og tekst

Du kan sette standard emne og epost-tekst pr. dokumenttype ved å gå til [Administrasjon -> Systemoppsett -> Utskriftsoppsett -> Per dokument (faneark)]. Her velger du dokumenttype øverst - for eksempel "Utgående faktura". Nederst i skjermbildet finner du innstillingene for standard "E-postemne" og "E-posttekst".

Det er viktig at man alltid har et standardoppsett for de dokumenttypene man skal sende pr. epost. 


Spam

Hvis du opplever at epost går i kundens spam-boks eller at epost rett og slett ikke kommer frem til kunden så kan det være flere grunner til dette:

Epostserver er svartelistet

Hvis epostserver som du la inn i SAP Business One tidligere har blitt brukt til å sende spam - meldinger så kan denne ha blitt svartelistet. Du kan sjekke dette her: https://mxtoolbox.com/diagnostic.aspx

Dette problemet må løses av din drift-, epost- eller domene-leverandør.

Epostserver er ikke godkjent for utsendelser fra ditt domene

For å bekjempe spam har det blitt opprettet en mengde løsninger for godkjenning av epost-servere. Dette inkluderer blant annet SPF, en løsning for å godkjenne en 3dje-parts epostserver for utsendelse av epost for ditt domene.
Dette er noe domene-leverandør må legge til som en DNS oppføring. Les mer om dette her: https://postmarkapp.com/blog/explaining-spf

Dette problemet må løses av din drift-, epost- eller domene-leverandør.


Epostmelding er ufullstendig

Noen ganger kan det være problemer med selve epostmeldingen. Hvis det mangler emne eller finnes ord i teksten som kan minne om spam så kan kundens epostserver nekte å motta meldingen basert på dette.
Dette løser man enkelt ved å passe på å alltid ha et standard-oppsett for epostemne og eposttekst som beskrevet over.


Test

For å teste epost-oppsettet ditt anbefaler vi å bruke denne siden: https://www.mail-tester.com
Denne nettsiden vil avdekke om og hvor eventuelle problemer med oppsettet ligger.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer